Integritetspolicy

Just Kama integritetspolicy

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Just Kama används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

1. DEFINITIONER

I denna Integritetspolicy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer och IP-adress (”Personuppgifter”). En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy (”Behandling”).

2. VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Just Kama AB, organisationsnummer [—] är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN OCH NÄR RADERAS DE?

När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Just Kamas tjänster och produkter. Vidare kan Just Kama komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Just Kamas digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs här sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Just Kama via plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär. Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Just Kama för följande ändamål.

  1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt.
  2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier.
  3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.
  4. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
  5. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
  6. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

4. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER OCH ANLEDNINGAR TILL ATT VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till andra företag. Vi överför till, eller delar dina personuppgifter med, utvalda mottagare om det är nödvändigt för ändamålet för vilket informationen har samlats in, till exempel för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt.

Personuppgiftsbiträden är företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner. Dessa företag måste följa våra krav för säkerhet i form av tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med behandlingen och är inte tillåtna att använda personuppgifterna för andra ändamål. Vi delar dina personuppgifter med företag som hjälper oss med marknadsföring och IT-tjänster. När du tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker och andra leverantörer av betalningstransaktioner och finansiella tjänster.

5. HUR KOMMER DU ÅT OCH KONTROLLERA DINA PERSONUPPGIFTER? RÄTT TILL INFORMATION OCH RÄTT ATT INGE KLAGOMÅL

Du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet:

Rätt till tillgång: På Just Kama är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade. Vänligen kontakta i sådant fall Just Kama på adress som anges nedan.

Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta Just Kama och begära att få dem rättade.

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att Just Kama raderar dina person-uppgifter utan onödigt dröjsmål.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina person-uppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Just Kama.

Rätt till dataportabilitet: Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Just Kama.

Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OM BARN.

Just Kamas digitala kanaler riktar sig inte till barn och Just Kama samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Just Kama ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges i textstycket nedan, för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

7. SÄKERHET TILL SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER

Just Kama värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

8. COOKIES

En cookie är en textfil som läggs på din dator eller annan IT-utrustning.

En cookie gör det möjligt att känna igen din dator och samla information om vilka sidor och funktioner som besökts. Den hjälper till att bibehålla dina val när du navigerar på en webbplats eller återkommer till den vid ett senare tillfälle. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen eller den digitala kanalen, ska fungera.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare, så kallade ”session-cookies”, alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen, så kallade ”permanenta cookies”. Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

Cookies i Just Kamas digitala kanaler

I Just Kamas digitala kanaler använder vi cookies av flera anledningar relaterade till funktionalitet, analys och marknadsföring. Framför allt använder vi cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra deras upplevelse av besöket. Exempelvis så att användarnas val kan sparas, men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring.

Att säga nej till cookies

Om du nu eller i framtiden vill säga nej till cookies eller ta bort dem, kan du göra det via inställningarna i din webbläsare. Tar du bort alla cookies kan vissa funktioner på webbplatsen sluta fungera. Du kan dock alltid ta bort de cookies som används för marknadsföring utan att webbplatsen slutar fungera.

9. VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR?

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

I första hand kontaktar du: Just Kama AB, kontakt@justkama.eu

I andra hand:

Datainspektionen; datainspektionen@datainspektionen.se

10. ÄNDRING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Just Kama kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Just Kamas webbsidor.